Het staat zo geschreven…

Doe meeInvesteer
Het staat zo geschreven…
In het Boek, vele films of het echte Leven

We willen het allemaal en voelen het wel, maar nemen besluiten zover ons zicht reikt
Mijn ogen zien iets meer, mijn talent staat vast

Ik ben de bezitter van het hart, dat ooit een belofte deed.
Een grote last

Hier ben ik dan in vol ornaat.
Tot uw dienst en met goede raad

 

 

Muziek is een taal die geen grammatica nodig heeft om betekenisvol te zijn. Kinderen ontwikkelen zich auditief beter en het heeft een gunstig effect op de taalontwikkeling. In staat zijn verschillende klanken te onderscheiden stimuleert de gevoeligheid om patronen in...

Lees meer
 

 

Spelen, in welke vorm dan ook, vergroot het zelfvertrouwen, creativiteit en zelfredzaamheid van een Kind. Spelen biedt ruimte om te experimenteren, om te leren fouten te maken en in staat zijn deze zelf weer te herstellen. Het durven nemen van risico vergroot op...

Lees meer
 

 

Contact met de Natuur zorgt ervoor dat de zintuigen op verschillende fronten worden aangesproken. De Natuur daagt uit om te gaan verkennen en je te verwonderen. Confrontatie met schoonheid van de Natuur zorgt voor waardering en respect voor Al dat is. Wat op jonge...

Lees meer

De Nota in een Notendop

We hebben een wereld gebouwd die o.a. bestaat uit 196 onafhankelijke internationale erkende staten waarvan drie een waarnemersstatus hebben bij de VN. De totale wereldbevolking bestaat uit ongeveer 7.5 miljard inwoners.

Ondanks dat armoede zich lastig laat meten door o.a de levensstandaard die men hanteert en onvoldoende registratie kunnen we constateren dat 15 landen representatief staan voor bijna 1 miljard mensen met de grootste armoede. De overige 181 landen buiten beschouwing gelaten door de complexiteit.

Uit de jaarlijkse Global Peace Index komt dat er 10 landen zijn die niet in Oorlog leven. Deze index is gebaseerd op 23 indicatoren waaronder moordcijfers, defensie uitgaven, terrorisme en veiligheidsperceptie.

Klimaatverandering beïnvloedt flora en fauna. Gemeten gevolgen zijn onder andere hittegolven, droogte, overstromingen, schade aan ecosystemen, bedreiging van de voedselproductie en schade aan de gezondheid.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat bijna 1 op de 4 doden overlijdt door milieuvervuiling.

De verkregen vrijheden aan onze ego hebben geleid tot grote onrechtvaardigheid en de balans verstoord op onze Aerde

“Onvrede is wat ik voel

Harmonie in al mijn doen en laten is waar ik naar streef.

Begrijp JIJ wat ik bedoel?”

Hoe komt het dat ik hier ben geboren?

Toeval Is ons onvermogen om de oorzakelijkheid in haar hele omvang te overzien. Het lijkt een gebeurtenis die plaatsvindt zonder bedoeling

“Bevoorrecht als ik ben,
zit ik hier”

Lot

Is het toeval dat mij deze situatie toe bedenkt? Zijn de gebeurtenissen onontkoombaar? Gedupeerde van Serendipiteit

Pikaboo

” Waar ben ik?”

Leven en dood als een circulair proces. Ons huidige systeem zorgt ervoor dat de een bevoorrecht is geboren te worden in een economisch welvarend land en/of gezin en de ander in een slechte droom belandt.

De gedachte dat je eigen acties leiden tot een beter bestaan krijgt op verschillende denk niveau’s een andere waarde en zwaarte. Ik prefereer een positieve invalshoek omdat ik geloof dat het nooit de bedoeling geweest is om een ander te benadelen noch te bevoordelen.

De visie die ik graag deel is mijn geloof in Vrede dit kunnen we bereiken met de puurheid en onschuld van onze kinderen. Ieder kind zou geboren moeten worden in een veilige omgeving en een toekomst moeten hebben die perspectieven biedt. Het moet niet uitmaken waar je geboren bent. Ook jij wilt in het circulaire levens proces in een veilige omgeving terecht komen. Het Lot en wat je toevalt zo mooi mogelijk maken en een gelukkig leven leiden

Duurzaam investeren krijgt een andere dimensie. Een dimensie waar jouw belang voorop staat. Jij hebt de regie en bent mede auteur van ons verhaal.

Wij kunnen verandering in het systeem bewerkstelligen, wij hebben deze macht en kracht. Verandering die de gemoedstoestand tot rust en Vrede brengt.

De belofte die gemaakt is beschrijft een persoon die zou opstaan om te begeleiden in het proces naar Vrede

Wie ben IK?

Ik ben U

Agenda

11 april 2018

Party Time

Hou onze website in de gaten voor aankomende feestelijkheden
11 april 2018

Lezingen

Hou onze website in de gaten voor aankomende lezingen

Dankbaar

Er is weer een ei gelegd, Yippee!
We zijn met behulp van een fantastisch team weer in de lucht en zichtbaar. De website ziet er fantastisch uit. Dankbaar kijk ik naar wat we hebben gebouwd en hier hebben neergezet. Ik kijk vol plezier naar het afgelegde traject en naar wat ons te wachten staat.. De passie waarmee we aan de slag zijn gegaan straalt er aan alle kanten vanaf.
Ik heb vertrouwen in ons team, ik heb vertrouwen in U

Wordt een Gelieerde of Investeer Vandaag

Doe meeInvesteer