Bij de Wereld Muziek School (WMS) staat samen muziek maken centraal. Ze hebben een heldere kijk op de didactiek van het muziekonderwijs en werken vanuit de visie dat de beleving van muziek en het plezier hebben in het maken van muziek belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren, ouders en ouderen. Naar elkaar luisteren en met elkaar spelen, brengt contact in ieders leven. De WMS biedt ieder kind, ongeacht sociaal-culturele achtergrond en opleidingsniveau, de kans om muziek te maken. Het kind kiest zijn eigen traject dat past bij zijn interesses, mogelijkheden en inzet. Daarnaast gaan we ervan uit dat elke leerling vanaf de eerste les ook in een groepje met anderen samen speelt.
Het lesaanbod van de WMS is aantrekkelijk en bereikbaar voor alle doelgroepen. Ons muziekonderwijs is heel divers: wij richten ons op klassieke muziek, jazz en popmuziek, maar ook blues, electronische muziek, volksmuziek en natuurlijk wereldmuziek zijn goed vertegenwoordigd in ons aanbod van muzieklessen.