Muziek is een taal die geen grammatica nodig heeft om betekenisvol te zijn. Kinderen ontwikkelen zich auditief beter en het heeft een gunstig effect op de taalontwikkeling. In staat zijn verschillende klanken te onderscheiden stimuleert de gevoeligheid om patronen in...
 

 

Spelen, in welke vorm dan ook, vergroot het zelfvertrouwen, creativiteit en zelfredzaamheid van een Kind. Spelen biedt ruimte om te experimenteren, om te leren fouten te maken en in staat zijn deze zelf weer te herstellen. Het durven nemen van risico vergroot op...
 

 

Contact met de Natuur zorgt ervoor dat de zintuigen op verschillende fronten worden aangesproken. De Natuur daagt uit om te gaan verkennen en je te verwonderen. Confrontatie met schoonheid van de Natuur zorgt voor waardering en respect voor Al dat is. Wat op jonge...