Over ons

Missie

Stichting Yippee gelooft in de kracht van mensen. In de Talenten van groot en klein.
Wij zijn ervan overtuigd dat we, met de door de Natuur gegeven gave, verandering kunnen aanbrengen in ons huidige wereldsysteem.

Doe mee en investeer in onze toekomst. Help projecten van de grond met uw financiële steun en draag bij aan een Duurzame Aerde

Een Aerde waar onze kinderen voorlopers zijn bij het opbouwen van de Nieuwe Wereld.

Projecten

Door onderwijs kunnen we de ontwikkeling van de specifiek gekregen gave van het nog te definiëren Kind naar boven brengen.

 

 

Muziek is een taal die geen grammatica nodig heeft om betekenisvol te zijn. Kinderen ontwikkelen zich auditief beter en het heeft een gunstig effect op de taalontwikkeling. In staat zijn verschillende klanken te onderscheiden stimuleert de gevoeligheid om patronen in...

Lees meer
 

 

Spelen, in welke vorm dan ook, vergroot het zelfvertrouwen, creativiteit en zelfredzaamheid van een Kind. Spelen biedt ruimte om te experimenteren, om te leren fouten te maken en in staat zijn deze zelf weer te herstellen. Het durven nemen van risico vergroot op...

Lees meer
 

 

Contact met de Natuur zorgt ervoor dat de zintuigen op verschillende fronten worden aangesproken. De Natuur daagt uit om te gaan verkennen en je te verwonderen. Confrontatie met schoonheid van de Natuur zorgt voor waardering en respect voor Al dat is. Wat op jonge...

Lees meer

Wordt een Gelieerde of Investeer Vandaag

Doe meeInvesteer